Blog

Modeshow bij Buitenzorg Almelo

  • Geplaatst op
Modeshow bij Buitenzorg Almelo

Kort geleden heb ik vanuit Aryani en modeshow mogen verzorgen bij Buitenzorg in Almelo. Buitenzorg is een Welzijns- en Zorginstelling; het voorziet onder andere in woonvoorzieningen en dagbesteding voor ouderen met een dementieproblematiek. Bijzonder is dat Buitenzorg zich speciaal richt op: -ouderen die ooit vanuit Indië/Indonesië en/of de Molukken naar Nederland zijn gekomen en op -de volgende generaties aan familieleden. Rekening houdend met hun cultuurspecifieke achtergrond wordt de cliënten hier maatwerk geboden. Centraal staat dat de cliënten zich ‘senang’ voelen, daar gaat men voor.

De modeshow was onderdeel van een middagvullend programma georganiseerd door Buitenzorg. Er was onder andere ook een dansgroep aanwezig, er was een quiz en er was een gezamenlijke maaltijd (rijsttafel). Doel van de middag was het streven naar saamhorigheid, warmte en blijheid; bij de cliënten maar ook bij de aanwezige familie, mantelzorgers en professionals uit het zorgcircuit.

Met mijn modeshow hebben we geprobeerd ook een stukje vreugde te brengen. Vreugde door het zien van de Indonesische kleding en het horen van de Indonesische muziek, maar vreugde ook door het zelf mee mogen helpen bij het tonen van de kleding, het meezingen en het meeklappen. Het voelde goed om bij de ouderen het gevoel van (h)erkenning te zien.

Deze modeshow wordt door mij opgedragen aan mijn moeder en mijn schoonmoeder. Beiden hebben de laatste jaren van hun leven te maken gehad met dementie. Het is mijn wens dat ik met deze modeshow zichtbaar maak dat het belangrijk is om rekening te houden met de cultuur gebonden achtergrond van mensen met een dementieproblematiek.